Home | Latvia | Estonia | Lithuania | NAI Global
Language: ENG | LAT | RUS
Our Services Properties Publications NAI Baltics CLIENTS Vacancies Login
Our Services
General ServicesSpecialty Services

Legal Services, AdviceOur advisory solutions help our clients optimize flexible and lowest-risk access to global markets, talent and cross-functional cost savings. As your trusted advisor, we work strategically with your other support functions such as finance, HR, legal and purchasing.

NAI Baltics konsultācijas un risinājumi palīdz katram klientam individuāli un visefektīvākā veidā apzināt un samazināt riskus un izmaksas tā uzsāktajai vai plānotajai darbībai, kas saistīta ar komercdarbības uzsākšanu, maiņu, izbeigšanu, īpašumu iegādi, atsavināšanu, uzņemumu, franšīzes tiesību iegādi, nomas līgumu slēgšanu Latvijā un pārrobežu darījumos pasaulē.

NAI Baltics juristi sniedz sekojošus pakalpojumus:

  • Visa veida darījumu juridiskā noformēšana:

- līgumu, vienošanos un citu dokumentu sastādīšana starp juridiskām un fiziskām personām;
- konsultācijas pilnīgākai Klienta (Līdzēja) interešu aizsardzībai.

  • Juridiskas konsultācijas un palīdzība visu veidu darījumos ar nekustamo īpašumu:

- pirkuma-pārdošanas līgumu sastādīšana / noformēšana;
- dāvinājuma līgumu noformēšana;
- īres un nomas līgumu sastādīšana / noformēšana;
- ķīlas līgumu noformēšana;
- rokasnaudas līgumu noformēšana;
- pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu noformēšana;
- citu līgumu noformēšana.

  • Juridiskas konsultācijas sekojošas tiesību jomās:

- Ģimenes tiesības;
- Mantojuma tiesības,
- Darba tiesības;
- Komerctiesības.

  • Konsultācijas visa veidu tiesisku domstarpību gadījumos;
  • ADR  t.sk. Mediācija  un izlīgumu sagatavošana;
  • Nepieciešamo dokumentu sagatavošana un iesniegšana Latvijas Republikas tiesu instancēs.
  • Komercdarbības reģistrēšana:

- dibināšanas dokumentu sagatavošana;
- izmaiņu veikšana reģistrācijas dokumentos.

  • Franšīzes partneru piesaiste pasaulē.

Pirmā konsultācija - iespējamo risinājumu / uzdevumu apspriešana - BEZ MAKSAS !

Vēlaties pārrunāt situāciju un iespējas savā tiesiskajā gadījumā:

  • zvaniet tel. +371 67312396, +371 29473300
  • rakstiet uz E-pastu

Konfidencialitāte garantēta!


Commercial Real Estate

"Avers Centrs Ltd with NAI Baltics as broker and investment acquisition consultant recently carried out a sale - leaseback transaction of its newly-built logistics warehouse complex in Riga, Latvia. We are very pleased with the transaction and NAI Baltics role in managing the transaction process, in particular considering current fluctuating market circumstances. NAI Baltics management of the process, from start to finish, was excellent, starting from the offering memorandum, to their management of the property tours, buyer selection process, due diligence and close. The entire team was extremely professional and knowledgeable. All during the complicated and lengthy transaction, their attentiveness, attention to details, clear and timely communication, the negotiating and mediation skills, and problem-solving abilities were notably worthwhile in completing a transaction. We are looking forward to working with NAI Baltics team again, and highly recommend them in the event you are considering utilizing their services."
Mihails Litevskis ( Михаил Литевский )
Member of the Board
Avers Centrs Ltd.
Commercial Real Estate


  Build on the power of our network™  
eXTReMe Tracker