Home | Latvia | Estonia | Lithuania | NAI Global
Language: ENG | LAT | RUS
Mūsu pakalpojumi Objekti Publikācijas NAI Baltics KLIENTI Vakances Login
Mūsu pakalpojumi
PamatpakalpojumiSpecializētie pakalpojumi
Mr. Valdis LIGERS LLB, SIOR, MRICS
NAI Baltics dibinātājs, Biznesa attīstības direktors Baltijas valstīs
Phone: +371 29 47 33 00
ContactNAI Baltics konsultāciju pakalpojumi Latvijā, Baltijas valstīs un pasaulē.

NAI Baltics darbinieki sniedz pilnu ar komerciālo nekustamo īpašumu darījumu veikšanu, īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistīto pakalpojumu un konsultāciju klāstu. Minētie pakalpojumi ir pieejami kā vietējiem tā arī starptautiskiem korporatīvajiem un individuālajiem klientiem, kuri izmanto mūsu pakalpojumus sadarbojoties ar NAI Global dalībniekiem- neatkarīgiem visaugstākās raudzes konsultantu uzņēmumiem, aģentiem, brokeriem visā pasaulē.

NAI Baltics ir NAI Global biedrs un oficiālais pārstāvis Baltijas valstīs (Latvijā, Lietuvā un Igaunijā)

NAI Baltics pakalpojumu klāstā ietilpst:

Uzsākot sadarbību ar NAI Baltics Jūsu īpašumu jautājumu koordinēšanai tiks norīkots kāds no pieredzējušākajiem un vadošajiem NAI Baltics profesionāļiem, kurš turpmākajā sadarbības gaitā Jūs apkalpos, ja nepieciešams piesaistīs citus NAI Global ekspertus un atskaitīsies par pavekto darbu.

Minētais NAI Baltics konsultants veiks visu Jūsu uzdoto darbu izpildes koordinēšanu izmantojot mūsu unikālo Klienta uzdevumu vadības un atkaišu tehnoloģiju- REAL TRAC, kura dod iespēju tiešsaistes režīmā sekot darījumu virzībai, īpašumu portfeļa pārvaldīšanai, nomas attiecību pārskatīšanai un tml.,l ai visātrākā un efektīvākā veidā izpildītu Jūsu uzticētos uzdevumus jebkurā pasaules vietā.

Katrs iesaistītais NAI Baltics komandas konsultants ir savas nozares eksperts un skata Jūsu uzdoto uzdevumu visā tā plašumā un tā rīcībā ir ievērojams kontaktu, metožu un procedūru klāsts, lai pilnvērtīgi un efektīvi iesaistītos stratēģiskajā, taktiskajā un tiešās izpildes nodrošināšanā. Minētais ietver un nodrošina starpfunkciju un departamentu un dažādu nozaru ekspertu sadarbību, savsatarpējās atskaites, finanšu analīžu metodes, pasaules lābākās prakses piemēru apzināšanu un pielietošanu nekustamo īpašumu portfeļa un/vai projekta auditam un izvērtēšanai.

Noderīgu, ar nekustamo īpašumu nozari saistītu terminu un starptautisku apzīmējumu vārdnīca (Angļu valodā)


Commercial Real Estate

"Jeffs Finns (Jeff Finn), kā arī Finns Džonsons (Finn Johnson) ir pierādījuši pastāvīgu, patiesu pasaules klases brokeru pakalpojumu attīstīšanas vērtības izpratni. Runa ir par optimālu darbības efektivitāti un produktivitātes palielināšanu katrai un ikvienai brokera darba procesa profesionālajai un atbalsta funkcijai. Pateicoties viņu vīzijai un iespējai izmantot tehnoloģiju sasniegumus NAI ir viens no viskonkurētspējīgākajiem zīmoliem nekustamo īpašumu konsultāciju industrijā.."
Jim Young
Prezidents un ģenerāldirektors
Realcomm
Commercial Real Estate


  Build on the power of our network™  
eXTReMe Tracker