Home | Latvia | Estonia | Lithuania | NAI Global
Language: ENG | LAT | RUS
Mūsu pakalpojumi Objekti Publikācijas NAI Baltics KLIENTI Vakances Login
NAI Baltics darbinieki
Profesionāļu komanda


Informācija latviešu valodā būs pieejama drīzumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Commercial Real Estate

"Visām ieinteresētajām personām. Dommo Grupa bija uzticējusi NAI Baltics komandai veikt izvērtējumu un sniegt ieteikumus par visefektīvākajiem tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas un atpūtas zonu izvietojuma risinājumiem mūsu attīstāmajā daudzfunkcionālajā projektā „Burusala”, kā arī novērtēt un ieteikt vislietderīgākos apmeklētāju un preču piegādes loģistikas, preču un pakalpojumu vietu savstarpējo saderību, kā arī vispārīgos telpu plānojuma risinājumus. NAI Baltics komanda veiksmīgi paveica uzdevumu. Mēs pārliecinājāmies par viņu augsto kompetences un profesionalitātes līmeni. NAI Baltics sniegtais vērtējums un viedokļi bija ļoti pārdomāti un lietderīgi. Ieteikumi, kurus mums sniedza NAI Baltics speciālisti, bija ļoti precīzi un noderīgi, īpaši projekta konceptuālās plānošanas un dizaina veidošanas posmā. Viņu attieksme pret klientu, zināšanas, pieredze un izpratne par tirdzniecības un loģistikas procesiem, kā arī izpratne par šo procesu sasaisti ar konkrēto attīstāmo projektu, bija īpaši noderīga mūsu lēmumu pieņemšanas gaitā. Mēs noteikti iesakām izmantot NAI Baltics profesionāļu pakalpojumus nekustamo īpašumu konsultāciju jomā.."
Valdis Gailitis
Valdes loceklis
Dommo group (grupa)
Commercial Real Estate


  Build on the power of our network™  
eXTReMe Tracker