Home | Latvia | Estonia | Lithuania | NAI Global
Language: ENG | LAT | RUS
Mūsu pakalpojumi Objekti Publikācijas NAI Baltics KLIENTI Vakances Login
Ziņas
Baltijas valstu Ziņas

Valdis Ligers, MRICS, LLB, SIOR, Principal of NAI Baltics is appointed and joined the RICS Baltic board as from February 2015.Valdis Ligers MRICS

Valdis Ligers, MRICS, LLB, SIOR, Principal of NAI Baltics is appointed and joined the RICS Baltic board as from February 2015.

  • RICS has recently appointed five committed personalities from the Baltic property industry to be part of its Board of Members and represent the “Chartered Surveyors” profession in the region.
  • The view from RICS

    "It is a pleasure for me to welcome these exceptional professionals as part of the new RICS Baltic Board. Their knowledge of the market and firm engagement to work for the public good, make them the perfect candidates to gain local recognition of our qualification, as well as bring professionalism and international standards to the property sector."

    Mikael Wadsten, RICS Regional Manager - Nordic and Baltic                        Thursday 26.03. at 11:16AM

  • RICS represents and supports a large number of specialisms spanning the built and natural environments, with 17 professional groups setting standards, developing guidance and providing information to the industry on best practice. Qualified RICS members are recognised by these designatory letters: FRICS (Fellow), MRICS (Member) and AssocRICS (Associate).

Full text of press release>>>>  www.RICS.org
< Back to News List

Commercial Real Estate

"Visām ieinteresētajām personām. Dommo Grupa bija uzticējusi NAI Baltics komandai veikt izvērtējumu un sniegt ieteikumus par visefektīvākajiem tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas un atpūtas zonu izvietojuma risinājumiem mūsu attīstāmajā daudzfunkcionālajā projektā „Burusala”, kā arī novērtēt un ieteikt vislietderīgākos apmeklētāju un preču piegādes loģistikas, preču un pakalpojumu vietu savstarpējo saderību, kā arī vispārīgos telpu plānojuma risinājumus. NAI Baltics komanda veiksmīgi paveica uzdevumu. Mēs pārliecinājāmies par viņu augsto kompetences un profesionalitātes līmeni. NAI Baltics sniegtais vērtējums un viedokļi bija ļoti pārdomāti un lietderīgi. Ieteikumi, kurus mums sniedza NAI Baltics speciālisti, bija ļoti precīzi un noderīgi, īpaši projekta konceptuālās plānošanas un dizaina veidošanas posmā. Viņu attieksme pret klientu, zināšanas, pieredze un izpratne par tirdzniecības un loģistikas procesiem, kā arī izpratne par šo procesu sasaisti ar konkrēto attīstāmo projektu, bija īpaši noderīga mūsu lēmumu pieņemšanas gaitā. Mēs noteikti iesakām izmantot NAI Baltics profesionāļu pakalpojumus nekustamo īpašumu konsultāciju jomā.."
Valdis Gailitis
Valdes loceklis
Dommo group (grupa)
Commercial Real Estate


  Build on the power of our network™  
eXTReMe Tracker